Λειτουργία και παρακολούθηση επαγγελματικής κουζίνας:

Υπεύθυνος τμημάτων Executive Chef –
Επισιτιστικός σύμβουλος
Δρες Παρασκευάς
Μελέτη και οργάνωση χώρων εστίασης

Σύνθεση Εδεσματολογίων

Εκπαίδευση προσωπικού εστίασης

Μετάβαση στο περιεχόμενο